zülum : sif. [ər. zəlum] klas.

  • Həddindənartıq zülm edən, haqsızlıq edən, qəddar,çox zalım
  • Zülm. Cahan, cahan deyil daha, zülumaaşiyanədir; Qalıbsa ədlü rəhmdən boş ad, oda fəsanədir. C.Cabbarlı.

  • Bir cevap yazın