zülüm-zülüm : zülüm-zülüm ağlamaq– acı-acı ağlamaq, zar-zar ağlamaq…Bir maral yerə uzanıb gözlərinin yaşını abineysankimi tökür, zülüm-zülüm ağlayırdı.(Nağıl).


Bir cevap yazın