ZÜMZÜMƏ

ZÜMZÜMƏ is. [ ər. ] Ahəstə səslə, pəsdən, özü üçün oxuma, dodaqaltı oxuma. Eşitdim cavanların şirin zümzüməsini; Dinlədim layla deyən anaların səsini. Ə.Cəmil. Ötüşən quşların civiltili nəğməsi, büllur suların şirin zümzüməsi, sərin təranəsi [eşidilirdi]. M.Rzaquluzadə. □ Zümzümə etmək (eləmək) – pəsdən, ahəstə səslə özü üçün oxumaq; dodaqaltı oxumaq. Kalvayı Qurban pəyəyə gedəndə gördü ki, Ələsgər […]

Read More

ZÜMRÜDÜ

ZÜMRÜDÜ sif. Zümrüd kimi, zümrüd rəngində, yamyaşıl.     ZÜMRÜDÜ nədir? – ZÜMRÜDÜ nedir? – ZÜMRÜDÜ sözünün mənası – ZÜMRÜDÜ sozunun menasi – ZÜMRÜDÜ nə deməkdir? – ZÜMRÜDÜ ne demekdir? – ZÜMRÜDÜ sözünün izahı – ZÜMRÜDÜ sozunun izahi – ZÜMRÜDÜ sözünün istifadəsi – ZÜMRÜDÜ sozunun istifadesi

Read More

ZÜMRÜDGÖZLÜ

ZÜMRÜDGÖZLÜ sif. şair. Yaşılgözlü, gözləri yaşıl.     ZÜMRÜDGÖZLÜ nədir? – ZÜMRÜDGÖZLÜ nedir? – ZÜMRÜDGÖZLÜ sözünün mənası – ZÜMRÜDGÖZLÜ sozunun menasi – ZÜMRÜDGÖZLÜ nə deməkdir? – ZÜMRÜDGÖZLÜ ne demekdir? – ZÜMRÜDGÖZLÜ sözünün izahı – ZÜMRÜDGÖZLÜ sozunun izahi – ZÜMRÜDGÖZLÜ sözünün istifadəsi – ZÜMRÜDGÖZLÜ sozunun istifadesi

Read More

ZÜMRÜD

ZÜMRÜD [ ər. ] 1. is. Yaşıl rəngli qiymətli daş. 2. Sif. mənasında. Zümrüddən qayrılmış. Zümrüd bilərzik. Zümrüd üzük qaşı. – [Qızlar] zümrüd və almaz xalxalları topuqlarına bağladılar. M.S.Ordubadi. 3. Sif. mənasında. Yamyaşıl, yaşıl, tündyaşıl şey haqqında (təşbeh məqamında). Zümrüd dağlar üstündəki al şəfəqlər sönərkən, qonşu bağçalarda həzin bir ney səsi inlədi. H.Cavid. Nə dayanmaq […]

Read More

ZÜMRƏ

ZÜMRƏ is. [ ər. ] 1. Silk, ictimai təbəqə, sinif. Ziyalı zümrəsi. – Mirzə Səməd şəhər məktəbini qurtarıb iyirmi yaşından etibarən məmur zümrəsinə daxil olmuşdu. Çəmənzəminli. Bu qəzet [“Qamusul-əxbar”] nə bir siyasi firqənin, nə də bir elmi zümrənin malı idi. Qantəmir. Ümumən kübarlar zümrəsinə qarşı bədgüman olan və pis münasibət bəsləyən Qəhrəmani belə bu qızı […]

Read More

ZÜLÜM-ZÜLÜM

ZÜLÜM-ZÜLÜM zülüm-zülüm ağlamaq – acı-acı ağlamaq, zar-zar ağlamaq. …Bir maral yerə uzanıb gözlərinin yaşını abineysan kimi tökür, zülüm-zülüm ağlayırdı. (Nağıl).     ZÜLÜM-ZÜLÜM nədir? – ZÜLÜM-ZÜLÜM nedir? – ZÜLÜM-ZÜLÜM sözünün mənası – ZÜLÜM-ZÜLÜM sozunun menasi – ZÜLÜM-ZÜLÜM nə deməkdir? – ZÜLÜM-ZÜLÜM ne demekdir? – ZÜLÜM-ZÜLÜM sözünün izahı – ZÜLÜM-ZÜLÜM sozunun izahi – ZÜLÜM-ZÜLÜM sözünün istifadəsi […]

Read More

ZÜLUM

ZÜLUM sif. [ ər. zəlum] klas. 1. Həddindən artıq zülm edən, haqsızlıq edən, qəddar, çox zalım. 2. Zülm. Cahan, cahan deyil daha, züluma aşiyanədir; Qalıbsa ədlü rəhmdən boş ad, o da fəsanədir. C.Cabbarlı.     ZÜLUM nədir? – ZÜLUM nedir? – ZÜLUM sözünün mənası – ZÜLUM sozunun menasi – ZÜLUM nə deməkdir? – ZÜLUM ne […]

Read More

ZÜLMKARLIQ

ZÜLMKARLIQ is. Zülm etmə, zalımlıq etmə, zülmkarlara xas olan hal və sifət. Deyirlər, məclislərdə mənim zülmkarlığımdan danışırsan. “M.N.lətif.”     ZÜLMKARLIQ nədir? – ZÜLMKARLIQ nedir? – ZÜLMKARLIQ sözünün mənası – ZÜLMKARLIQ sozunun menasi – ZÜLMKARLIQ nə deməkdir? – ZÜLMKARLIQ ne demekdir? – ZÜLMKARLIQ sözünün izahı – ZÜLMKARLIQ sozunun izahi – ZÜLMKARLIQ sözünün istifadəsi – ZÜLMKARLIQ […]

Read More

ZÜLMKARCASINA

ZÜLMKARCASINA zərf Zalımcasına, insafsızcasına, amansızcasına.     ZÜLMKARCASINA nədir? – ZÜLMKARCASINA nedir? – ZÜLMKARCASINA sözünün mənası – ZÜLMKARCASINA sozunun menasi – ZÜLMKARCASINA nə deməkdir? – ZÜLMKARCASINA ne demekdir? – ZÜLMKARCASINA sözünün izahı – ZÜLMKARCASINA sozunun izahi – ZÜLMKARCASINA sözünün istifadəsi – ZÜLMKARCASINA sozunun istifadesi

Read More

ZÜLMKAR

ZÜLMKAR is. [ ər. zülm və fars. …kar] Zalım, zülm edən, müstəbid. Əzəl fürsət bizdə idi həmişə; İndi fürsət zülmkara düşübdü. “Lətif şah”. Bəy çox xəsis və zülmkar idi. Ə.Sadıq.     ZÜLMKAR nədir? – ZÜLMKAR nedir? – ZÜLMKAR sözünün mənası – ZÜLMKAR sozunun menasi – ZÜLMKAR nə deməkdir? – ZÜLMKAR ne demekdir? – ZÜLMKAR […]

Read More