ZİYA

ZİYA ZİYA – QARANLIQ Dağların, bağların libası sarı; Günəşin də sönük ziyası sarı (A.Səhhət); Yalnız indi-indi qaranlıq evə alışan doktor qəmgin-qəmgin Badam xalaya baxdı (M.Hüseyn).     ZİYA sozunun antonimi nedir? – ZİYA sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYA sözünün antonimi nədir? – ZİYA sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYA sozunun antonimi

Read More

ZİRƏKLİK

ZİRƏKLİK ZİRƏKLİK – MAYMAQLIQ Öz zirəkliyi və qoçaqlığı ilə Şuşa qalasında məşhurlaşır (“Qaçaq Nəbi”); Sənin maymaqlığın ucundan biz ələ keçdik (“Ulduz”).     ZİRƏKLİK sozunun antonimi nedir? – ZİRƏKLİK sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİRƏKLİK sözünün antonimi nədir? – ZİRƏKLİK sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİRƏKLİK sozunun antonimi

Read More

ZİRƏK

ZİRƏK ZİRƏK – MAYMAQ Bir qədər diribaş və zirək uşaqlar mollanın xəlfəsi olardılar (H.Sarabski); Görmürsən, maymağın biridir (M.İbrahimov).     ZİRƏK sozunun antonimi nedir? – ZİRƏK sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİRƏK sözünün antonimi nədir? – ZİRƏK sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİRƏK sozunun antonimi

Read More

ZİLLƏT

ZİLLƏT ZİLLƏT – XOŞBƏXTLİK Nə zillətdir, nə möhnətdir; Buna bais, bəli, sənsən (Ü.Hacıbəyov); Təbiət qoysa yaşarsan, görərsən ki, xoşbəxtlik nə imiş (Mir Cəlal). ZİLLƏT – SƏADƏT Bu səadət deyil də, zillətdir (H.Cavid).     ZİLLƏT sozunun antonimi nedir? – ZİLLƏT sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİLLƏT sözünün antonimi nədir? – ZİLLƏT sözünün antonimi haqqında məlumat […]

Read More

ZİL

ZİL ZİL – BƏM Başdan kövrək olan kəsi; Zil yandırar, bəm ağladar (H.Hüseynzadə).     ZİL sozunun antonimi nedir? – ZİL sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİL sözünün antonimi nədir? – ZİL sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİL sozunun antonimi

Read More

ZİBİLLİK

ZİBİLLİK ZİBİLLİK – TƏMİZLİK Vəziri qarğa olanın ağzı zibillikdə gərək (Ata. sözü); Gələn dəfə küçədən keçəndə təmizliyə fikir verərsən (C.Əmirov).     ZİBİLLİK sozunun antonimi nedir? – ZİBİLLİK sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİBİLLİK sözünün antonimi nədir? – ZİBİLLİK sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİBİLLİK sozunun antonimi

Read More

ZİBİLLİ

ZİBİLLİ ZİBİLLİ – TƏMİZ İki arvadlının evi zibilli olar (Ata. sözü); Yazın təmiz havasından nəfəs almaq üçün əlləşirdilər (M.Hüseyn).     ZİBİLLİ sozunun antonimi nedir? – ZİBİLLİ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİBİLLİ sözünün antonimi nədir? – ZİBİLLİ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİBİLLİ sozunun antonimi

Read More

ZİBİLLƏMƏK

ZİBİLLƏMƏK ZİBİLLƏMƏK – TƏMİZLƏMƏK Nə üçün tum çırtlayıb bazarı zibilləyirsən? (C.Əmirov); Bir əliylə maşının qapısını açdı, o biri əliylə oturacağı silib, təmizlədi (M.İbrahimov).     ZİBİLLƏMƏK sozunun antonimi nedir? – ZİBİLLƏMƏK sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİBİLLƏMƏK sözünün antonimi nədir? – ZİBİLLƏMƏK sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİBİLLƏMƏK sozunun antonimi

Read More

ZIRRAMA

ZIRRAMA ZIRRAMA – AĞILLI O dəli zırramaya bu büsat nə gərək idi? (M.İbrahimov); Ağıllı adam buna dözməzdi (Mir Cəlal).     ZIRRAMA sozunun antonimi nedir? – ZIRRAMA sozunun antonimi haqqinda melumat – ZIRRAMA sözünün antonimi nədir? – ZIRRAMA sözünün antonimi haqqında məlumat – ZIRRAMA sozunun antonimi

Read More

ZIRPILIQ

ZIRPILIQ ZIRPILIQ – BALACALIQ – Əfəndim, yapdığın qəbahətin zırpılığını qanırsanmı? (Mir Cəlal); Onu boyunun balacalığı narahat edirdi (“Ulduz”).     ZIRPILIQ sozunun antonimi nedir? – ZIRPILIQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZIRPILIQ sözünün antonimi nədir? – ZIRPILIQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZIRPILIQ sozunun antonimi

Read More