zülmkar : is. [ər. zülm və fars. …kar]Zalım, zülm edən, müstəbid. Əzəl fürsət bizdəidi həmişə; İndi fürsət zülmkara düşübdü.“Lətif şah”. Bəy çox xəsis və zülmkar idi.Ə.Sadıq.


Bir cevap yazın