zümrüd : [ər.]

  • is. Yaşıl rəngli qiymətlidaş
  • Sif. mənasında. Zümrüddən qayrılmış.Zümrüd bilərzik. Zümrüd üzük qaşı. – [Qızlar]zümrüd və almaz xalxalları topuqlarınabağladılar. M.S.Ordubadi
  • Sif. mənasında. Yamyaşıl, yaşıl, tündyaşılşey haqqında (təşbeh məqamında). Zümrüddağlar üstündəki al şəfəqlər sönərkən,qonşu bağçalarda həzin bir ney səsi inlədi.H.Cavid. Nə dayanmaq vaxtıdır, gözəl dostum,sən də gəl! Seyr edəlim qol-qola bu zümrüdçəməndə, gəl… M.Müşfiq. Zümrüd rənglidənizə; Bir baş vur; Bir çim, qaral. N.Rəfibəyli.Yadıma yurdumun çölü, çəməni; Suyuzümrüd rəngli göllərim gəlir! M.Dilbazi.◊ Zümrüd quşu – qədim əfsanələrdə:özünü odda yandırıb sonra küldən törəyənəfsanəvi quş (əbədiyyət rəmzi kimi işlənir).

  • Bir cevap yazın