zur : klas. bax zor. Bir tərəfdə görürəmqüvvəti-zur; O biri yanda bilik, fənn, şüur..Ə.Nəzmi. Qızlara insan deyib; məxluq edirbaşına zur. C.Cabbarlı.


Bir cevap yazın