zurna-qaval : is. Zurna və qaval.Zurna-qaval səsi. – Çalma, dəxi bu zurnaqavalınişə keçməz! Bifaidədir, cəngü cidalınişə keçməz! Ə.Nəzmi. Sonra zurna-qavalçalındı, əsil toy başlandı.. M.Rzaquluzadə.


Bir cevap yazın