zurnaçı : is.

  • Zurna çalan çalğıçı. Qızıöz kefinə qoysan ya zurnaçıya gedər, ya halvaçıya.(Ata. sözü). Zurnaçılar çalmağa başlayırlar.Ü.Hacıbəyov. Baxışoğlu Həsən özübir zurnaçı idi. B.Talıblı
  • məc. Naqqal, boşdanışan, boşboğaz adamhaqqında.

  • Bir cevap yazın