zorba : sif.

  • Çox iri, çox yekə, çox böyük.Zorba ayı. Zorba canavar. Zorba ilan.Zorba daş. – Zorbadır hərçənd ki, qəddinsənin; Yox mənə tay olmağa həddin sənin.M.Ə.Sabir. [Nisə xala] pilləkənin altında yatanzorba bir qoyun itinin boğazına ayağınıbasıb bizə dedi. Qantəmir. // dan. Ümumiyyətləböyük. [Axund:] Bu nikah kəsməkdənvə ya kəsdirməkdən zorba savab yoxdur, ələlxüsus,siğə ola. C.Cabbarlı
  • məc. Çox böyük, çox nüfuzlu, görkəmli(adətən kinayə yolu ilə deyilir). Şuşa şəhərininlap zorba mollalarının bu soyuqda .. buotuz-qırx verst yolu gəlməkdən mənzurlarınə imiş? “Mol. Nəsr.” // İs. mənasında. ..Zorbalarınzülm və istibdadına bir nəhayət vermək.. məqsədi ilə şəhərin “ağa”ları .. bir“cəmiyyət” düzəltdilər. S.Hüseyn
  • məc. Çox güclü, çox qüvvətli, çox böyük.Mübarizə apardığımız qüvvələr zorbadır.M.S.Ordubadi.

  • Bir cevap yazın