zorbazorluq : is. Qolugüclülük, zorakılıq,başlı-başınalıq, qaba qüvvə; haqsızlıq,qanunsuzluq. _ Zorbazorluq etmək – kobudcaqüvvə tətbiq etmək, zorakılıq etmək,zor işlətmək, başlı-başınalıq etmək, qol gücüilə iş görmək.


Bir cevap yazın