zorbalıq : is. dan.

  • Yekəlik, irilik, böyüklük;zorba şeyin halı. Başladı tərifə palıdqamətin; Öydü özün, zorbalığın, halətin.M.Ə.Sabir. Yusif Qaraca qızın tərsliyinətəəccüb edib arvadına deyərdi: – Bu zorbalıqdaayı mənim qamçımın qorxusundan hərcür oyun çıxarır, amma bu balacalıqda qızınəlində aciz qalmışam. S.S.Axundov
  • məc. bax zorbazorluq. Hər yerdə, hərmühitdə haqsızlığın, qolugüclülüyün, zorbalığınəleyhinə çıxışlar olurdu. S.Hüseyn.

  • Bir cevap yazın