ziyankar : sif. [fars.] Ziyan verən, ziyantoxunduran, ziyançı, zərərverən; ziyan vəzərərə səbəb olan, müzür. [Kərim baba:]Baxın o, ilan quyruğu kimi qara buludu görürsünüzmü?Çox ziyankar buluddur. A.Şaiq.// İs. mənasında. Gözə görünməyən ziyankarlar(mikroblar).


Bir cevap yazın