ziyanxor : [fars.] b a x ziyankar. Siçanziyanxor heyvandır.


Bir cevap yazın