ziyançı : is. və sif. Cinayət məqsədi iləxalqa, dövlətə ziyan vuran, pislik edən (adam);ziyankar. // Zərərli, zərərverən. Daha səniçəkməyəcəm; Ziyançısan, ay papiros. AşıqƏziz.


Bir cevap yazın