zırpı : sif. və is. vulq.

  • Çox yekə, çoxböyük, yekəpər, yöndəmsizcəsinə iri. ŞahDəşküvar baxırdı, gördü ki, bu pəlvan eləzırpı pəlvandı ki, qabağında dağ dayanmaz.(Nağıl). [Gileygüzarov:] Mən boyda zırpıədibi burada qoyub, bir gör kimləri çap eyləyirlər,kimləri?! – deyib özündən çıxdı. S.Rüstəm…Bitdilidən zəvvar aparmağa gələn zırpıbir şeydi. Ə.Əbülhəsən
  • B a x zırı(q) 2-ci mənada.

  • Bir cevap yazın