zırpılaşma : “Zırpılaşmaq”dan f.is.


Bir cevap yazın