zırpılaşmaq : f. vulq. Çox yekələşmək,çox qabalaşmaq, yöndəmsizcəsinə iriləşmək.


Bir cevap yazın