yaxud : bağl. [fars.] Həmcins söz və yacümlələri bir-birinə bağlayır, “və ya”, “ya da”mənasında işlənir (bəzən “və yaxud”, “yaxudda” şəklində də işlənir). Bu gün, yaxudsabah gedəcəyik. – ..Mahmud bacısını biryerə, yaxud bir kimsəyə verib başından rəddetməyi qərara aldı. B.Talıblı. Siz bəlkə zənnedirsiniz ki, mən Xədicəni sevmişdim və yaxudsevişmişdik.. S.Hüseyn.


Bir cevap yazın