zireh : is. [fars.]

  • köhn. Ox və s. yaralayıcısilahlardan qorunmaq üçün döyüşçülərinüstdən geydikləri dəmir tordan, yaxud qalındəridən geyim. [Yaşlı kişi:] ..İri vücudlu korbir dilənçi iki əli ilə zirehi silkələyərək qışqırırdı.S.Hüseyn. _Zireh kimi, zirehtək –tor kimi, deşik-deşik. Sinəmi göz-göz zirehtəketdi peykanın sənin. Qövsi
  • Hərbi gəmilərdə, tanklarda və s.-də xüsusipolad laylardan ibarət möhkəm qoruyucuörtü. Polad zireh. – Birinci mərmi tankın zirehqisminə dəyərək, deyəsən, kənara sürüşübpartladı. Ə.Əbülhəsən. Keçir tanklarımız –zəhmli, qorxunc; Axır bir sel kimi dəmir, zireh,tunc. Ə.Cəmil
  • zool. Bəzi heyvanların (tısbağa, timsahvə b.) bədənini örtən bərk qabıq. Tora qararəngli dəri zirehi olan nəhəng bağa düşmüşdü.

  • Bir cevap yazın