ZÜYÜLTÜ

ZÜYÜLTÜ is. 1. Züyüldəmək işi, körpə uşağın ağlamaq səsi, ağlaması. // İnilti. 2. İti gedən, sürüşən şeyin çıxardığı səs; vıyıltı. Minalar züyültü ilə süzüb gələrək sağda-solda partlayır, … güllələr cır arılar kimi [İdrisin] başının dövrəsində vızıldayırdı. Ə.Məmmədxanlı.     ZÜYÜLTÜ nədir? – ZÜYÜLTÜ nedir? – ZÜYÜLTÜ sözünün mənası – ZÜYÜLTÜ sozunun menasi – ZÜYÜLTÜ nə […]

Read More

ZÜYÜLDƏTMƏK

ZÜYÜLDƏTMƏK icb. Ağlatmaq, züyüldəməsinə səbəb olmaq.     ZÜYÜLDƏTMƏK nədir? – ZÜYÜLDƏTMƏK nedir? – ZÜYÜLDƏTMƏK sözünün mənası – ZÜYÜLDƏTMƏK sozunun menasi – ZÜYÜLDƏTMƏK nə deməkdir? – ZÜYÜLDƏTMƏK ne demekdir? – ZÜYÜLDƏTMƏK sözünün izahı – ZÜYÜLDƏTMƏK sozunun izahi – ZÜYÜLDƏTMƏK sözünün istifadəsi – ZÜYÜLDƏTMƏK sozunun istifadesi

Read More

ZÜYÜLDƏTMƏ

ZÜYÜLDƏTMƏ “Züyüldətmək”dən f.is.     ZÜYÜLDƏTMƏ nədir? – ZÜYÜLDƏTMƏ nedir? – ZÜYÜLDƏTMƏ sözünün mənası – ZÜYÜLDƏTMƏ sozunun menasi – ZÜYÜLDƏTMƏ nə deməkdir? – ZÜYÜLDƏTMƏ ne demekdir? – ZÜYÜLDƏTMƏ sözünün izahı – ZÜYÜLDƏTMƏ sozunun izahi – ZÜYÜLDƏTMƏ sözünün istifadəsi – ZÜYÜLDƏTMƏ sozunun istifadesi

Read More

ZÜYÜLDƏMƏK₁

ZÜYÜLDƏMƏK₁ f. dan. Sürüşmək. Lotu dinməz-söyləməz minbərdən züyüldüyüb düşür yerə. C.Məmmədquluzadə. [Dərviş:] Ruqiyyə ilan kimi iki qolumun arasından züyüldəyib çıxdı. A.Divanbəyoğlu.     ZÜYÜLDƏMƏK₁ nədir? – ZÜYÜLDƏMƏK₁ nedir? – ZÜYÜLDƏMƏK₁ sözünün mənası – ZÜYÜLDƏMƏK₁ sozunun menasi – ZÜYÜLDƏMƏK₁ nə deməkdir? – ZÜYÜLDƏMƏK₁ ne demekdir? – ZÜYÜLDƏMƏK₁ sözünün izahı – ZÜYÜLDƏMƏK₁ sozunun izahi – ZÜYÜLDƏMƏK₁ sözünün […]

Read More

ZÜYÜLDƏMƏK₂

ZÜYÜLDƏMƏK₂ f. Züyültü səsi çıxarmaq, ağlamaq, inləmək.     ZÜYÜLDƏMƏK₂ nədir? – ZÜYÜLDƏMƏK₂ nedir? – ZÜYÜLDƏMƏK₂ sözünün mənası – ZÜYÜLDƏMƏK₂ sozunun menasi – ZÜYÜLDƏMƏK₂ nə deməkdir? – ZÜYÜLDƏMƏK₂ ne demekdir? – ZÜYÜLDƏMƏK₂ sözünün izahı – ZÜYÜLDƏMƏK₂ sozunun izahi – ZÜYÜLDƏMƏK₂ sözünün istifadəsi – ZÜYÜLDƏMƏK₂ sozunun istifadesi

Read More

ZÜYÜLDƏMƏ₂

ZÜYÜLDƏMƏ₂ “Züyüldəmək2”dən f.is.     ZÜYÜLDƏMƏ₂ nədir? – ZÜYÜLDƏMƏ₂ nedir? – ZÜYÜLDƏMƏ₂ sözünün mənası – ZÜYÜLDƏMƏ₂ sozunun menasi – ZÜYÜLDƏMƏ₂ nə deməkdir? – ZÜYÜLDƏMƏ₂ ne demekdir? – ZÜYÜLDƏMƏ₂ sözünün izahı – ZÜYÜLDƏMƏ₂ sozunun izahi – ZÜYÜLDƏMƏ₂ sözünün istifadəsi – ZÜYÜLDƏMƏ₂ sozunun istifadesi

Read More

ZÜYÜLDƏMƏ₁

ZÜYÜLDƏMƏ₁ “Züyüldəmək1”dən f.is.     ZÜYÜLDƏMƏ₁ nədir? – ZÜYÜLDƏMƏ₁ nedir? – ZÜYÜLDƏMƏ₁ sözünün mənası – ZÜYÜLDƏMƏ₁ sozunun menasi – ZÜYÜLDƏMƏ₁ nə deməkdir? – ZÜYÜLDƏMƏ₁ ne demekdir? – ZÜYÜLDƏMƏ₁ sözünün izahı – ZÜYÜLDƏMƏ₁ sozunun izahi – ZÜYÜLDƏMƏ₁ sözünün istifadəsi – ZÜYÜLDƏMƏ₁ sozunun istifadesi

Read More

ZÜYTUTAN

ZÜYTUTAN bax züyçü.     ZÜYTUTAN nədir? – ZÜYTUTAN nedir? – ZÜYTUTAN sözünün mənası – ZÜYTUTAN sozunun menasi – ZÜYTUTAN nə deməkdir? – ZÜYTUTAN ne demekdir? – ZÜYTUTAN sözünün izahı – ZÜYTUTAN sozunun izahi – ZÜYTUTAN sözünün istifadəsi – ZÜYTUTAN sozunun istifadesi

Read More

ZÜYÇÜLÜK

ZÜYÇÜLÜK is. 1. Züyçünün işi, peşəsi. 2. məc. Öz fikri olmayıb başqasının fikrini, sözlərini təkrar və ya müdafiə etmə.     ZÜYÇÜLÜK nədir? – ZÜYÇÜLÜK nedir? – ZÜYÇÜLÜK sözünün mənası – ZÜYÇÜLÜK sozunun menasi – ZÜYÇÜLÜK nə deməkdir? – ZÜYÇÜLÜK ne demekdir? – ZÜYÇÜLÜK sözünün izahı – ZÜYÇÜLÜK sozunun izahi – ZÜYÇÜLÜK sözünün istifadəsi – […]

Read More

ZÜYÇÜ

ZÜYÇÜ is. Zurnaçalanın yanında züy tutan çalğıçı. Züyçü züy tutar, zurnaçı zurna çalar. ( Ata. sözü ).     ZÜYÇÜ nədir? – ZÜYÇÜ nedir? – ZÜYÇÜ sözünün mənası – ZÜYÇÜ sozunun menasi – ZÜYÇÜ nə deməkdir? – ZÜYÇÜ ne demekdir? – ZÜYÇÜ sözünün izahı – ZÜYÇÜ sozunun izahi – ZÜYÇÜ sözünün istifadəsi – ZÜYÇÜ sozunun […]

Read More