ZÜLMKAR

ZÜLMKAR ZÜLMKAR – ƏDALƏTLİ Bəy çox xəsis və zülmkar idi (Ə.Sadıq); Ədalətli hökmdar ol! (A.Şaiq).     ZÜLMKAR sozunun antonimi nedir? – ZÜLMKAR sozunun antonimi haqqinda melumat – ZÜLMKAR sözünün antonimi nədir? – ZÜLMKAR sözünün antonimi haqqında məlumat – ZÜLMKAR sozunun antonimi

Read More

ZÜLMƏTLİ

ZÜLMƏTLİ ZÜLMƏTLİ – İŞIQLI Zülmətli və sakit bir gecə idi (C.Məmmədov); Xəstənin işıqlı, havalı, təmiz bir otaqda saxlanmasını məsləhət gördüm… (Mir Cəlal).     ZÜLMƏTLİ sozunun antonimi nedir? – ZÜLMƏTLİ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZÜLMƏTLİ sözünün antonimi nədir? – ZÜLMƏTLİ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZÜLMƏTLİ sozunun antonimi

Read More

ZÜLMƏT

ZÜLMƏT ZÜLMƏT – İŞIQLIQ Zülmət çökdü, gecə gəldi; Zalım gecə necə gəldi (M.Dilbazi); Aşağıda Cəbir ağzında başlanan açıqlıq, işıqlıq, düzlükdə isə azad təbiət dincəlirdi (Mir Cəlal). ZÜLMƏT – NURLU Yüz zülmət gecənin fırtınasından; Bir nurlu səhərin yeli gözəldir (H.Hüseynzadə).     ZÜLMƏT sozunun antonimi nedir? – ZÜLMƏT sozunun antonimi haqqinda melumat – ZÜLMƏT sözünün antonimi […]

Read More

ZÖVQ

ZÖVQ ZÖVQ – CÖVR Həm zövqüdür, həm cövrüdür ömrün o, həyatın; İnsanı ucaldan da, qocaldan da məhəbbət (B.Vahabzadə).     ZÖVQ sozunun antonimi nedir? – ZÖVQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZÖVQ sözünün antonimi nədir? – ZÖVQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZÖVQ sozunun antonimi

Read More

ZORLUQ

ZORLUQ ZORLUQ – ZƏİFLİK Hacı Vəlinin müəyyən prinsipləri var idi, şeyləri zorluqla qəbul edirdi (Çəmənzəminli); O öz zəifliyini bilirdi (M.Hüseyn).     ZORLUQ sozunun antonimi nedir? – ZORLUQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORLUQ sözünün antonimi nədir? – ZORLUQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORLUQ sozunun antonimi

Read More

ZORLU

ZORLU ZORLU – ZƏİF Qüvvətli olsan da, yoxsulu döymə; Demə ki, zorluyam, qolum yaxşıdır (Xəstə Qasım); – Bəzi kəndlərdə yoxsullar qrupu zəif idi (Mir Cəlal).     ZORLU sozunun antonimi nedir? – ZORLU sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORLU sözünün antonimi nədir? – ZORLU sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORLU sozunun antonimi

Read More

ZORLA

ZORLA ZORLA – XOŞLA Sizin onu zorla pozdurmağa haqqınız yoxdur (C.Cabbarlı); Bu gün xoşla qoymasan, sabah qaçar gələr (C.Cabbarlı).     ZORLA sozunun antonimi nedir? – ZORLA sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORLA sözünün antonimi nədir? – ZORLA sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORLA sozunun antonimi

Read More

ZORBALIQ

ZORBALIQ ZORBALIQ – BALACALIQ Bu zorbalıqda ayı mənim qamçımın qorxusundan hər cür oyun çıxarır, amma bu balacalıqda qızın əlində aciz qalmışam (S.S.Axundov).     ZORBALIQ sozunun antonimi nedir? – ZORBALIQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORBALIQ sözünün antonimi nədir? – ZORBALIQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORBALIQ sozunun antonimi

Read More

ZORBALAŞMAQ

ZORBALAŞMAQ ZORBALAŞMAQ – BALACALAŞMAQ Günlər keçdi, aylar keçdi, balaca Cəbi yavaş-yavaş boy atırdı, fəqət həmişə zəif, üzü kiçik, başı isə zorbalaşırdı (N.Nərimanov); Mənim gözümdə qonşum balacalaşırdı.     ZORBALAŞMAQ sozunun antonimi nedir? – ZORBALAŞMAQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORBALAŞMAQ sözünün antonimi nədir? – ZORBALAŞMAQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORBALAŞMAQ sozunun antonimi

Read More

ZORBA

ZORBA ZORBA – BALACA Xeyli axtarışdan sonra qarşılarına zorba bir dovşan çıxdı (A.Şaiq); Balaca, isti və səliqəli bir mənzil idi (Mir Cəlal).     ZORBA sozunun antonimi nedir? – ZORBA sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORBA sözünün antonimi nədir? – ZORBA sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORBA sozunun antonimi

Read More