züyültü : is.

  • Züyüldəmək işi, körpəuşağın ağlamaq səsi, ağlaması. // İnilti
  • İti gedən, sürüşən şeyin çıxardığı səs;vıyıltı. Minalar züyültü ilə süzüb gələrəksağda-solda partlayır, .. güllələr cır arılarkimi [İdrisin] başının dövrəsində vızıldayırdı.Ə.Məmmədxanl

  • Bir cevap yazın