ZÜY₁

ZÜY₁ is. Nəfəslə çalınan musiqi alətlərində səsi əsas alətin ahənginə uyğunlaşdırma, onun çaldığı havanı təkrar etmə. □ Zü(y) tutmaq (getmək) – 1) çalınan havanı təkrar etmək, səsi onun ahənginə uyğunlaşdırmaq (nəfəslə çalınan musiqi alətində); // məc. müşayiət etmək, bərabər çalmaq. Züy tutur gecələr suların səsi; Bur-da çobanların zil şikəstəsi. S.Vurğun; 2) məc. öz fikri olmayıb […]

Read More

ZÜY₂

ZÜY₂ is. 1. Sürüşmək üçün buz meydança. 2. Xizək ilə buz meydançada sürüşmə. Züy getmək (buz üzərində sürüşmək).     ZÜY₂ nədir? – ZÜY₂ nedir? – ZÜY₂ sözünün mənası – ZÜY₂ sozunun menasi – ZÜY₂ nə deməkdir? – ZÜY₂ ne demekdir? – ZÜY₂ sözünün izahı – ZÜY₂ sozunun izahi – ZÜY₂ sözünün istifadəsi – ZÜY₂ […]

Read More

ZÜVVAR

ZÜVVAR bax zəvvar. Züvvarları gözləyənlər gözlərini haman tüstü tərəfə tutub, səbirsiz gözləməkdə və söhbət etməkdə idilər. T.Ş.Simurq. Yaxşı, a kişi, axır sabah-biri gün züvvarlar çıxırlar. C.Məmmədquluzadə.     ZÜVVAR nədir? – ZÜVVAR nedir? – ZÜVVAR sözünün mənası – ZÜVVAR sozunun menasi – ZÜVVAR nə deməkdir? – ZÜVVAR ne demekdir? – ZÜVVAR sözünün izahı – ZÜVVAR […]

Read More

ZÜVÜLDƏMƏK

ZÜVÜLDƏMƏK bax züyüldəmək2.     ZÜVÜLDƏMƏK nədir? – ZÜVÜLDƏMƏK nedir? – ZÜVÜLDƏMƏK sözünün mənası – ZÜVÜLDƏMƏK sozunun menasi – ZÜVÜLDƏMƏK nə deməkdir? – ZÜVÜLDƏMƏK ne demekdir? – ZÜVÜLDƏMƏK sözünün izahı – ZÜVÜLDƏMƏK sozunun izahi – ZÜVÜLDƏMƏK sözünün istifadəsi – ZÜVÜLDƏMƏK sozunun istifadesi

Read More

ZÜVÜLDƏMƏ

ZÜVÜLDƏMƏ “Züvüldəmək”dən f.is.     ZÜVÜLDƏMƏ nədir? – ZÜVÜLDƏMƏ nedir? – ZÜVÜLDƏMƏ sözünün mənası – ZÜVÜLDƏMƏ sozunun menasi – ZÜVÜLDƏMƏ nə deməkdir? – ZÜVÜLDƏMƏ ne demekdir? – ZÜVÜLDƏMƏ sözünün izahı – ZÜVÜLDƏMƏ sozunun izahi – ZÜVÜLDƏMƏ sözünün istifadəsi – ZÜVÜLDƏMƏ sozunun istifadesi

Read More

ZÜRRİYYƏT

ZÜRRİYYƏT is. [ ər. ] klas. Övlad, nəsil, soy. [Şah:] Məndən sonra mal-dövlətimə … sahib olacaq bir zürriyyətim yoxdur. “Lətif şah”. [Səlim bəy:] …Mirzənin, budur, saqqalı düşüb qurşağına, amma zürriyyəti yoxdur. Ə.Haqverdiyev.     ZÜRRİYYƏT nədir? – ZÜRRİYYƏT nedir? – ZÜRRİYYƏT sözünün mənası – ZÜRRİYYƏT sozunun menasi – ZÜRRİYYƏT nə deməkdir? – ZÜRRİYYƏT ne demekdir? […]

Read More

ZÜRAFƏ

ZÜRAFƏ is. [ ər. ] zool. Boynu çox uzun və qabaq ayaqları dal ayaqlarından uzun, gövşək Afrika heyvanı. Zürafə boynuna bənzərdi boynu; Məğrur, ədalı bir duruşu vardı. H.Cavid. Hacının gözünə görünmək istəyən yüzlərcə yaltaq ziyalılar ayaq barmaqları üstündə qalxıb başlarını zürafə kimi yuxarı qaldırırlar. M.S.Ordubadi.     ZÜRAFƏ nədir? – ZÜRAFƏ nedir? – ZÜRAFƏ sözünün […]

Read More

ZÜNNAR

ZÜNNAR is. [ ər. ] Xristian keşişlərinin ibadət zamanı bellərinə bağladıqları ucları aşağı sallanan sərt qurşaq (klassik şeirdə xristianlıq rəmzi kimi işlənmişdir).□ Zünnar bağlamaq klas. – müsəlmanlıqdan dönmək, xaçpərəst olmaq. Axırda zünnar bağlarsan; Qəmə yoldaş olan könlüm! Aşıq Valeh.     ZÜNNAR nədir? – ZÜNNAR nedir? – ZÜNNAR sözünün mənası – ZÜNNAR sozunun menasi – […]

Read More

ZÜMZÜMƏLİ

ZÜMZÜMƏLİ sif. Zümzümə ilə oxuyan; təranəli, ahəngli. Çalxanır dəryalar, çığırışır qazlar; Zəm-zəm zümzüməli göllərin, dağlar! Aşıq Ələsgər. …Səhərə qədər çayın və bulaqların zümzüməli suları baş alıb hara isə gedir. Ə.Vəliyev.     ZÜMZÜMƏLİ nədir? – ZÜMZÜMƏLİ nedir? – ZÜMZÜMƏLİ sözünün mənası – ZÜMZÜMƏLİ sozunun menasi – ZÜMZÜMƏLİ nə deməkdir? – ZÜMZÜMƏLİ ne demekdir? – ZÜMZÜMƏLİ […]

Read More

ZÜMZÜMƏLƏMƏK

ZÜMZÜMƏLƏMƏK f. Zümzümə etmək, dodaqaltı oxumaq, nəğmə oxumaq. // Məc. mənada. Dağlardan əsən meh əbasını yellədikcə xoşlanır, dodağının altında zümzümələyirdi. S.Rəhman.     ZÜMZÜMƏLƏMƏK nədir? – ZÜMZÜMƏLƏMƏK nedir? – ZÜMZÜMƏLƏMƏK sözünün mənası – ZÜMZÜMƏLƏMƏK sozunun menasi – ZÜMZÜMƏLƏMƏK nə deməkdir? – ZÜMZÜMƏLƏMƏK ne demekdir? – ZÜMZÜMƏLƏMƏK sözünün izahı – ZÜMZÜMƏLƏMƏK sozunun izahi – ZÜMZÜMƏLƏMƏK sözünün […]

Read More