zümrə : is. [ər.]

  • Silk, ictimai təbəqə,sinif. Ziyalı zümrəsi. – Mirzə Səməd şəhərməktəbini qurtarıb iyirmi yaşından etibarənməmur zümrəsinə daxil olmuşdu. Çəmənzəminli.Bu qəzet [“Qamusul-əxbar”] nə birsiyasi firqənin, nə də bir elmi zümrənin malıidi. Qantəmir. Ümumən kübarlar zümrəsinəqarşı bədgüman olan və pis münasibət bəsləyənQəhrəmani belə bu qızı [Südabəni] xoşlayırdı.M.İbrahimov
  • köhn. Camaat mənasında
  • köhn. Cins, növ, qrup. Heyvanlar zümrəsi.

  • Bir cevap yazın