zövqü səfa : bax zövq-səfa. Bayramgünüdür, zövqü səfa xanələr içrə; Cananımoturmuş neçə cananələr içrə. Q.Zakir. Kimsənigörmədim zövqü səfadə; Bülbül ağlar,sünbül ağlar, gül ağlar. H.Cavid. _ Zövqüsəfa çəkmək (qılmaq, sürmək) – b a x zövqçəkmək (“zövq”də). Yar olub özgələrə, yarçəkir zövqü səfa; Düşmüşəm mən quru böhtanlara,töhmət çəkirəm. S.Ə.Şirvani. Sürdaima zövqü səfa, fövt etmə fürsət; Bir güngəlir, əsla səmər verməz nədamət. H.Cavid.Tərk eləyib yari-vəfadarını; Rəqib ilə zövqüsəfa qılmısan. Aşıq Kərim.


Bir cevap yazın