zorlu : sif.

  • Güclü, qüvvətli. Yaman zorluadamdır. – Qüvvətli olsan da, yoxsulu döymə;Demə ki, zorluyam, qolum yaxşıdır. XəstəQasım. Həmin fələkzadə Məşədi Əsgər qırxyaşında, qısaboylu, amma çox zorlu bir kişiidi. S.M.Qənizadə. Tez çatsın əlimiz bərkədüşərsək; Zorlu qoşun ilə biz görüşərsək.H.K.Sanılı
  • məc. Sözü keçən, nüfuzlu, hökmü olan.[Pərzad] Əh, o boş sözdür, əmim dövlətli,zorlu kişidir. M.F.Axundzadə. // İs. mənasında.[Ceyniz:] Saray istibdadı, zorlularınəmlak iştahası xalqı zara gətirmişdir. Çəmənzəminli.

  • Bir cevap yazın