zorlamaq : f.

  • Zorla bir işə məcburetməyə çalışmaq, zora salmaq, zorla boynunaqoymaq. Gülyaz Səmədi, heç olmazsa,rəsmi bir ər kimi istəmək üçün könlünü nəqədər zorlayırdısa da, bir nəticə çıxmırdı.M.Hüseyn. [Nəriman:] Mənim qəlbimi zorlamaqfikrinə düşmədi. Mir Cəlal
  • məc. Zorla cinsi əlaqəyə məcbur etmək,zorla əlaqədə olmaq, namusuna toxunmaq
  • Zorla açmaq, gücə salaraq açmaq; gücgəlmək. Onlar nə hökumət qapısını, nə dəsizin evin qapısını zorlayıb içəri girə bilməzlər.M.S.Ordubadi. Axund qapını zorlamağabaşladı. S.Rəhman. // Güc gəlmək, zorakılığasalmaq, güc eləmək, zor etmək. Sonrahər kəs gəldi, zorladı, girdi içəri. C.Məmmədquluzadə.

  • Bir cevap yazın