zorlama :

  • “Zorlamaq”dan f.is
  • zərf Zorla, güclə, zor işlədərək.

  • Bir cevap yazın