zorakı : sif. Zor gücü ilə həyata keçirilən,zorla olan, zora istinad edən. Zorakı çevriliş.Zorakı tədbir. Zorakı assimilyasiya.◊ Zorakı ölüm hüq. – zor nəticəsində başverən ölüm, qətl (təbii ölüm qarşılığı).


Bir cevap yazın