zorakılıq : is.

  • Zor tətbiqi, zor işlətmə;zor vasitəsi ilə məcburiyyət. İş zorakılıq məsələsinəgəlirsə, bizimkilər oradadır, qorxmayın.M.S.Ordubadi. ..Cəbhələrin birisininbayrağı azadlıq və zəhmət, o birisinin bayrağızorakılıq və ağalıq idi. M.İbrahimov
  • Qolugüclülük, zorla məcbur etmə; zorgücü ilə görülən iş; zülm, qanunsuzluq, özbaşınalıq,haqsızlıq. Bizim hüquq elmi hərhansı zorakılığın, haqsızlığın əleyhinədir!S.Rəhimov. Kamilin verdiyi təsəlli [Biqəmi]ruhlandırırdısa da, gördüyü zorakılıq və yediyiağır kötəkdən ədalətin ola biləcəyinəinana bilmirdi. M.Süleymanov. _Zorakılıqetmək – 1) zora əl atmaq, zor işlətmək, zorlaməcbur etmək, qaba qüvvə tətbiq etmək;2) tabe olmamaq, inad göstərmək, höcət eləmək.[Kərbəlayı] Ədə, hökumət ilə zorakılıqeləmək olar? H.Nəzərli.

  • Bir cevap yazın