zor-güc : zərf Zorla, güclə, zor-bəla ilə(bəzən “zor-güclə” şəklinlə işlənir). Şah Daşküvarəlacı kəsilib dedi: – Razıyam. Yeddi gün,yeddi gecə toy eləyib, vəzirin qızını zor-gücalıb, verdi Adamzada.. (Nağıl). Kəndlilər zorgücbu heyvanları itlərin pəncəsindən qurtarabildilər. A.Şaiq. Yox, ağ günü mütləqaramaq, onu zor-güclə çəkib gətirmək gərəkdir!S.Rəhimov. // Çox çətinliklə, əziyyətlə,məşəqqətlə, birtəhər. Zor-güc dolanır.– [Tahir:] Mən də iki-üç günlüyünə zor-gücizin almışam. M.Hüseyn.


Bir cevap yazın