zootéxnik : [yun. zoon və techne-dən]Zootexniya mütəxəssisi. Kəndin müəllimləri,kolxozun briqadirləri, zootexniki, aqronomuhəmişə üzlərini Səməd Bayramlıya qırxdırırdılar..M.Hüseyn. Aqronom, baytar, zootexnik,mühəndis, yerölçən yeni kəndin tərəqqisiuğrunda ciddi işə girişdi. Ə.Vəliyev.


Bir cevap yazın