zootéxnika : [yun. zoon və techne]Heyvandarlıq elmi; kənd təsərrüfat heyvanlarınınyetişdirilməsi, saxlanılması və onlardandüzgün istifadə üsullarından bəhs edənelm.


Bir cevap yazın