zolaq-zolaq : sif. Zolaqlar şəklindəolan. Zolaq-zolaq tarlalar. – Qurtuluş güllələrizolaq-zolaq qızartdı havanı. R.Rza.// Üzərində zolaqlar olan. Zolaq-zolaq parça.Zolaq-zolaq palaz. Zolaq-zolaq döşək. Zolaq-zolaq zürafə. Zolaq-zolaq özbək xələti.– [Qaragünənin] başının üstündən, divardazolaq-zolaq bir pələng dərisi, üzərində maldamarından hörülmüş qaba bir qamçı .. asılmışdı.M.Rzaquluzadə. [Zeynal] zolaqzolaqxəstəxana pijamasının altında yavaşyavaşbarmaqlarını tərpədirdi. B.Bayramov.// Zərf mənasında. Zolaqlar şəklində. Böyrüqırmancdan zolaq-zolaq olmuş yabı. – Köynəyininüstündən də mümkündür saymaq;Qırmanclanmış zolaq-zolaq qabırğaları.S.Rüstəm.


Bir cevap yazın