zolaqlı : sif. Üzərində zolaqları olan,zolaq-zolaq. Üstü zolaqlı qovun. Zolaqlı bəbir.// Üzərində müvazi xətlər, cizgilər olan.Zolaqlı parça. Çitin qara zolaqları var.– [Əsəd] üzü təmiz qırxılmış, püsteyi rəngdəköynək geyib qırmızı zolaqlı qalstuk bağlamışdı.Ə.Sadıq.


Bir cevap yazın