ziyalanmaq : f.

  • İşıqlanmaq, nurlanmaq.Günəş çıxdı, ziyalandı yer üzü; Cilalandısəfalandı yer üzü. A.Səhhət. Ziyalanırbütün evlər, cahan olur rövşən. H.Cavid
  • məc. Maariflənmək. Elm ilə ziyalanarbu millət; Qalxar bu təəssübü cəhalət…A.Səhhət.

  • Bir cevap yazın