ziyalanma : “Ziyalanmaq”dan f.is.


Bir cevap yazın