ziyalandırma : “Ziyalandırmaq”dan f.is.


Bir cevap yazın