ziyalandırmaq : f.

  • İşıqlandırmaq,nurlandırmaq. Milləti ayıldan və onun ruhanivə cismani qüvvələrini hərəkətə gətirən, qəlbiniziyalandırıb, ruhunu təzələndirən gözəlvə ali fikirlər, hüsni-tədbirlər, doğru və salamatsözlər və səmimi-qəlbdən çıxan avazlarolacaq. F.Köçərli
  • məc. Maarifləndirmək.

  • Bir cevap yazın