zirinc : is. [fars.] bot.

  • Yarpaqlarının birhissəsi tərsinə çevrilmiş, çiçəyi açıq-sarırəngli, meyvəsi turşməzə olan kol bitkisi.[Ev sahibi] burada cavan şiv zirinc ağacındanqırıb gətirər, ocaqda ütüb çəkiclə döyər,özü üçün lopa düzəldərdi.. S.Rəhimov.[S.Vurğun] ayaq saxlayıb bir zirinc kolunundibində bitmiş gülxətmi çiçəklərindən dərdi..Aşıq Şəmşir
  • Həmin bitkinin ədviyyə kimi xörəyəqatılan turşməzə meyvəsi.

  • Bir cevap yazın