ziriş(k) : bax zirinc. Dağda ziriş kolları;Çapar tutub yolları; Yar dərdin necə yazsın;Bağlanıbdır qolları. (Bayatı). Alçaqboylu iydə,zirişin ətri hər yana yayılır. Mir Cəlal.


Bir cevap yazın