zirehli : sif.

  • köhn. Zireh geymiş (b a xzireh 1-ci mənada). Zirehli döyüşçü
  • Zirehlə örtülmüş, üzərinə zireh çəkilmiş(b a x zireh 2-ci mənada). Zirehli gəmi.Zirehli avtomobil. – Faşist təyyarəsi zirehli(z.) olduğundan, ona adi güllə batmırdı.M.Rzaquluzadə
  • Üstü zirehlə örtülmüş (b a x zireh 3-cümənada). Zirehli tısbağa. Zirehli balıqlar.

  • Bir cevap yazın