zira : bağl. [ər.] Çünki, ona görə ki (bəzən“ki” bağlayıcısı ilə). Deməzəm dəxi: “Sənəaşiqəm”, ey gül! Zira; Sənə aşiqliyim izharedəli xar olubam. Füzuli. Zira ki, atası şahımızdır;Hər müşkül işə pənahımızdır. Məsihi.Yusif uşaqlarının içində hamıdan çox kiçikqız Sonanı istəyirdi. Zira ki, Sona əxlaq vəətvarda hamıdan gözəl bir qız idi. N.Nərimanov…Öz ana dilimizdə tədris və təlim etməkindi bizim əməllərimizin ən ümdəsidir..Zira nəşri-maarif və təlimi-mədəniyyət üçünyeganə vasitəmiz bir bu təriqdir. Ü.Hacıbəyov.


Bir cevap yazın