zindanban : is. [fars.] b a x zindançı.Mollabaşı Axund Səməd Ərkin zindanındazindanbandan eşitdi ki, onun mənsəbini MollaRamazana veriblər, qüssəsindən fücətən həlakoldu. M.F.Axundzadə. [Səriyyə:] Alçaq cinayətkarlarkimi məni həbsə alıb, nökəri də üstüməzindanban qoyublar. C.Cabbarlı. Qorxudantitrəyirdi zindanban; Yox idi nitqə ondatab-təvan. Ə.Qəmküsar.


Bir cevap yazın