yalvar-yapış : bax yalvar-yaxar. Birçox yalvar-yapışdan sonra bunları buraxırlarsaraya. “M.N.lətif.” Aynanın yalvaryapışlarına.. baxmayaraq, o, Mirzəni sakitbir yola qaytara bilməmişdi. S.Rəhimov.// Zərf mənasında. Sonra arvadı, qızı, oğlugedib [mollanı] yalvar-yapış gətirərlərmiş.“M.N.lətif.” Müxtəsər, qarı ayağa durdu, yalvar-yapış qızı razı elədilər. (Nağıl). _ Yalvar-yapış eləmək – çox yalvarmaq, yalvarıbyaxarmaq.Qəmər zindanbanı çağırıb yalvaryapışelədi. (Nağıl). [Ələmdar] istədi .. yalvaryapışeləsin. S.Rəhimov.


Bir cevap yazın