ziba : sif. [fars.] klas.

  • Bəzəkli, zinətli,yaraşıqlı, qəşəng. Ziba nimtənəli, tikmə köynəkli;Gözləri qəmzəli, qallı sənəm, gəl! XəstəQasım
  • Gözəl, göyçək. Surəti ziba sənəmlər yoxdemən bütxanədə; Var çox, əmma sənə bənzərbüti-xunxar yox. Füzuli. Anın üçün uymazqeyriyə könlüm; Bir əcəb zibadır mənim sevdiyim.M.P.Vaqif. Könlümdə o ziba sənəminşövqi-vüsalı; Etmişdi pərişan saçıtək fikrüxəyalı. A.Səhhət.

  • Bir cevap yazın