zibalıq : is. Gözəllik, yaraşıqlılıq, qəşənglik.Səni bu zibalıqda; Görməyən göz gözdümü?Sarı Aşıq. Mələkdə belə hüsn olmaz,pəridə belə zibalıq; Nə gülşəndə gülü lalə,nə gərdundə məhü əxtər. Aciz.


Bir cevap yazın