yaxmac : is. Üzərinə yağ, bal və s. sürtülmüşçörək parçası; yaxma. Şlyapaların sahibiqadınlar stolun gözündən çıxardıqları yağyaxmaclarını dişləri ilə çimdiklərdilər. MirCəlal. Kimisi yaxmac qayırır, .. kimisi yağlaşorun qatışığından dürmək eləyib Qəmərinstəkanının yanına qoyurdu. Ə.Vəliyev.


Bir cevap yazın