yaxarmaq : f. Adətən “yalvarmaq” feliilə birlikdə işlənərək, israrla yalvarmaq mənasınıbildirir. [Qoca kəndli:] Bir xan ki rəiyyətiqaramal kimi qulağından tutub sata, onanə yalvarmaq, nə yaxarmaq! Ə.Haqverdiyev.Göygözlü oğlunu düşmən apardı; Qoca nəyalvardı, nə də yaxardı. R.Rza.


Bir cevap yazın