YATIR

I
(Zaqatala)
tənbəl. – Murtuz lap yatırın biridi
II
(Qax)
odunluq ağac. – Biliysin ne yatırrar kesmişam?
III
(Bakı, Qazax, Mingəçevir)
bax yatar . – Hac İsrafilin yaxçi yatırı vardı (Bakı); – Onun yaman yatırı var (Qazax)

Bir cevap yazın