yanğı : is.

  • Ürəyi su istəmə, susama, susuzluq,atəş. Su yanğımı kəsmir. Atlar yanğıdanəldən düşdü. _Yanğısını (ürək yanğısını)söndürmək – su içmək ehtiyacını (suiçməklə) rəf etmək, atəşini söndürmək. Ürəkyanğısını söndürmək üçün [Yunis] suyu sondamlasına qədər başına çəkib ağır bir nəfəsötürdü. Mir Cəlal
  • Yanğın. Belə od olmaz, böylə alo! Oddeyil, yanğı deyil, lovdur, lo! M.Ə.Sabir
  • məc. Böyük həsrət, şiddətli arzu (adətən“ürək” sözü ilə). [Bayram:] Mənim ürəyiminyanğısı su ilə sönən yanğıdır? M.F.Axundzadə.İsa kişi bunu elə ürək yanğısı ilə soruşduki, Xəlil ciddən məyus oldu. Ə.Əbülhəsən
  • məc. Təsir mənasında.

  • Bir cevap yazın